Üyelik Sözleşmesi | NİSS GAME

Duyuru

Bilgilendirme: Canlı destek öğlen 14:00 ile gece 04:00 arasında aktiftir. Pubg Mobile UC | Metin2 Yang&Won Fırsat İndirimlerini Kaçırmayın

Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu NISSGAME Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır),

NISSGAME ile

Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili

Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve

tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar

dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Site: www.NISSGAME.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web

sitesi NISSGAME Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve

tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site

içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak NISSGAME tarafından yapılmış olan bilcümle

uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde

yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak NISSGAME tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul

etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul,

beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli

bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve NISSGAME tarafından kayıt işleminin onaylanması

ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip

olunamaz.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle

ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde

belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları

anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların

haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, NISSGAME’ un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek

resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple NISSGAME’ dan her

ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların NISSGAME tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme

erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve

kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş

araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm

ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara

istinaden NISSGAME’ UN, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu

kabul, beyan ve taahhüt ederler. NISSGAME, Kullanıcılar tarafından NISSGAME’a iletilen veya Site üzerinden

kendileri tarafından yüklenen, değirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve

içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi,

söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu

tutulamaz.

e) Kullanıcılar, NISSGAME'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini,

kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) NISSGAME'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla

Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai

sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, NISSGAME ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına

veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel

imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,

dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla NISSGAME ile doğrudan

ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NISSGAME, Kullanıcıların Kullanıcı

Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçeklerdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü

kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu

tutulamaz.

5.1.1 Satıcı olarak;

a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz

ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal

ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi

bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan

lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli

olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme,

çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon,

uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret,

ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme;

internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz

uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen

ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin

erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi

olmaksızın NISSGAME.com'a işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte

olduğunuzu,

e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her

türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük

vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),

f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat,

tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun

davranacağınızı,

Kabul etmektesiniz.

5.2. NISSGAME'un Hak ve Yükümlülükleri

a) NISSGAME, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.

NISSGAME, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) NISSGAME ,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya

portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar a sadece referans kolaylığı nedeniyle

NISSGAME tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web 

sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site

üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen

portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında NISSGAME'un

herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) NISSGAME, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi

yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı

üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) NISSGAME , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan

uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcılar ve NISSGAME hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi

yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren

ilişkisi doğmaz.

f) NISSGAME işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına

sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.

g) NISSGAME, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme

hakkına sahiptir.

h) NISSGAME.COM’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında

NISSGAME iraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar,

avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye, NISSGAME.COM’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği

kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına,

NISSGAME iraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, NISSGAME.COM iraki olan tüm şirketler tarafından

kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona

erdiğinde de verilerin toplanmasına, NISSGAME iraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, NISSGAME iraki olan

tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini

bildirmediği sürece NISSGAME.COM iraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim

kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin

toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı

maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte

bulunmayacağını ve NISSGAME.COM iraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye,

kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.

NISSGAME, 18 yaşını doldurmamıs kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını saklı

tutar.

6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi

Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür.

Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda NISSGAME yapılan

ödemelerle ilgili sorumlu değildir. NISSGAME işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para

transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme

hakkı vardır.

NISSGAME üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.

Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır.

NISSGAME kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle

NISSGAME tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir.

Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında NISSGAME tarafından karşılanır,

iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi 

durumlarda NISSGAME iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. NISSGAME ödemesi yapan her kullanıcı bunu

kabul etmiş sayılır.

Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde NISSGAME tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı

tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade

edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. Bazı ödeme kanallarında iade

yapılamamaktadır. ( Mobil ödeme, G2A Pay, GPay, Western Union, Papara)

İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz.14 günü geçen ödemelerin

iadesi talep edilememektedir.

PAYTR İadeler yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısmi iade yapılamamaktadır.

Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında NISSGAME tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan

kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki parayla ürün satın alarak bunu bize tekrar geri

satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 2 İş Günüdür.

Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların

eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda NISSGAME mesul değildir.

Site içerisinde kazanan bonusların kullanım süresi 1 senedir. Kullanılmayan bonuslar senenin son günü

silinecektir.

7. Teslimat Süreleri

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi

durumunda paranız kredinizde NISSGAME tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade

edilebilmektedir.

8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ,Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda NISSGAME yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Hatalı bildiren ürünler NISSGAME tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca

bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değirilir.

d) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan NISSGAME Sorumlu değildir.Satış yaptığımız

oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda

müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip

durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.

9. Yanlış Tanıtılan ürünler

Kullanıcı aldığı ürünlerde NISSGAME web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda NISSGAME koşulsuz

şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat

farklarıNISSGAMEtarafındankarşılanır

Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve

NISSGAME hiç bir sorumluk kabul etmez

10. Vergilendirme

NISSGAME, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve

her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır TÜRKİYE dışındaki her ülke kendi

ülkesindeki vergi konuna uymak zorundadır.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla)

tüm elemanları (NISSGAME'un telif haklarına tabi çalışmalar) NISSGAME'a ait olarak ve/veya NISSGAME

tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, NISSGAME Hizmetlerini,

NISSGAME bilgilerini ve NISSGAME'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz,

sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının

NISSGAME'un Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil

ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı NISSGAME'dan talep edilen

tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer

her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) NISSGAME'un, NISSGAME Hizmetleri, NISSGAME bilgileri, NISSGAME telif haklarına tabi çalışmalar,

NISSGAME ticari markaları, NISSGAME ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri

mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları

saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

NISSGAME, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği

herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri,

ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını

doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, NISSGAME, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen

yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve

bunun gibi durumlar, NISSGAME için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek

veya bu durumlar için NISSGAME'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep"

terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava

koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni

göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin

yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü

ihtilafın hallinde, Konya Mahkemeleri ve Konya İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm

ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı

olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

NISSGAME, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve

Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek

taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, NISSGAME'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle

yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

12. SÖZLEŞME EKLERİ

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

NISSGAME olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten

dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

a) NISSGAME'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan

haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, NISSGAME sitesinin kendi

bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, NISSGAME dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değirebilirsiniz.

Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir.

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz

dahilinde NISSGAME'a bildirebilirsiniz. NISSGAME'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları

doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler

unutmayınız ki NISSGAME 'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir.

NISSGAME gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Konya Kaza Mahkemeleri yetkilidir.


İPTAL ve İADE KOŞULLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip

edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir

oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Bunun

dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade

etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir

İadeniz onaylandıktan sonra,

İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinizin

geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve

uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel

uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı

ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ İADE İŞLEMLERİ

Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya dijital ortam üzerinde teslim

edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru

ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği bir çok üründe yardım

sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir

durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi

veya iptali yapılamamaktadır.

Hatalı bildiren ürünler NISSGAME tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca

bağlanır, kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para veya yenisi ile değirilir.

Kargolu gönderilen ürünlerde Tüketicinin "Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı" sadece bahsi geçen alışveriş

gerçeklekten sonraki 14 gün içerisinde iade talebi bildirilen ürünlerin geri alımı için geçerlidir. 14 günü aşan

sürelerde iade kabul edilmemektedir. Özel Koşullar Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde

paketinizi açmalı ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu

yapmanız çok daha önem kazanmaktadır. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız paketi teslim

almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız

gerekmektedir.

Yanlış Tanıtılan ürünler

Kullanıcı aldığı ürünlerde NISSGAME web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda NISSGAME koşulsuz

şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları NISSGAME

tarafındankarşılanır

Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve

NISSGAME hiç bir sorumluk kabul etmez

Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünlerin

iadesi kabul edilmemektedir. Müşteri, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan

kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür.

İade Kapsamı Dışındaki Ürünler

Oyun lansmanı, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik müşteriye özel olarak hazırlanan,

satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları

doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan

veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi

alınamamaktadır.

NISSGAME üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.

Gizlilik Politikası

NISSGAME olarak bu politika kişisel verilerinizi ne şekilde edineceğimizi, kayıt edeceğimizi, kullanacağımızı ve

koruyacağımızı tarif eder. NISSGAME ‘in istediği zaman bu politikayı web sitesinde yayınlayarak değirme hakkı

vardır.

Bilgilerin Edinilmesi

Aktarılan veya NISSGAME.com tarafından edinilen bilgilerin türü NISSGAME ile ilgili ilişkisine göre farklılık gösterir.

NISSGAME.com ‘un Ziyaret Edilmesi

NISSGAME, üzerinden internete girdiğiniz domain ve host bilgilerinizi, bilgisayarınızın internet protokol adresini

veya internet sağlayıcısı ile istatistikî web sitesi verilerinizi edinebilir. Bu bilgiler güvenlik nedeniyle edinildikleri

gibi

şirket web sitesinin verimliliğinin değerlendirilmesi için de edinilirler. Bu amaçla değişik yerlerde Cookieleri

kullanıyoruz. Bu cookieler hizmetimizi daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli hale getirme amacına hizmet

ediyor. Cookieler bilgisayarınızda kalan ve tarayıcında kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır. Kalıcı cookieleri

geçmişte bilgisayarınız ile bizim aramızda bir iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanıyoruz.

Kalıcı cookieler silinene veya otomatik olarak geçersiz hale gelene kadar sabit diskinizde kalırlar. Tarayıcıların

çoğu cookieleri otomatik olarak kabul ederler. Cookielerin sabit diskinizde kayıt edilmesini tarayıcı ayarlarınızı

değirerek ve cookielere izin vermeyerek önleyebilirsiniz. Bu ayarları nasıl gerçeklerebileceğiniz ile ilgili talimatları

tarayıcınızın dokümanları içerisinde bulabilirsiniz. Sabit diskinize kayıt edilmiş olan cookieleri istediğiniz zaman

silebilirsiniz.

Bu web sitesinde Google Inc.’in teknolojileri ile web sayfası ziyaretçisinin gezinti davranışı ile ilgili bilgiler

pazarlama amaçları ile anonimlerilmiş şekilde toplanır ve kayıt edilir. Cookielerin içerisinde kayıt edilen bilgi bir

algoritma ile analiz edilir, böylece ürün tavsiyelerinin reklam ana başlıkları veya Reklam ilanları şeklinde üçüncü

tarafların web sitelerinde gösterilmesi sağlanır. Cookieler ile bu web sitesini kullanma şekliniz ile ilgili olarak

elde edilmiş olan bilgiler Google Inc.’in ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kayıt edilir. İnternette

gezinme şekliniz ile ilgili anonim analizlere Google ile ilgili devreden çıkarma linklerini

(www.google.com/privacy/ads/ ) etkinlererek itiraz edebilirsiniz. NISSGAME.com Facebook Inc., 1601 S. California

Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") kuruluşuna ait facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini

("eklentiler") kullanmaktadır. Bu eklentiler facebook logosu veya “Facebook SocialPlugin” yazısı ile işaretlenmir.

NISSGAME.com böyle bir eklenti içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız Facebook tarayıcıları ile

doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook eklentinin içeriklerini tarayıcına aktarır, tarayıcınız da bunları web

sitesine entegre eder. Eklentilerin entegre edilmesi ile Facebook ilgili web sitesinin ziyaret edildiğine ilişkin bir

bilgi alır.

Eğer Facebook’ta kayıtlıysanız, Facebook bu işlemi Facebook hesabınız ile ilişkilendirebilir. Eklentiler ile bir işlem

söz konusu olduğunda, örneğin “beğendim” b utonunu tıkladığınızda veya bir yorum paylaştığınızda, tarayıcınız

bu bilgileri doğrudan Facebook'a iletir ve bunları orada kayıt eder. Veri edinmenin amacı ve kapsamı ve verilerin

Facebook tarafından kullanımı ile bununla bağlantılı özel haklarınızı korumanıza yardımcı olacak haklar ve ayar

olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Facebook gizlilik politikasını dikkate alın. Facebook’un

NISSGAME.com üzerinden sizinle ilgili bilgiler edinmesini istemiyorsanız bizim web sitemizi ziyaret etmeden önce

Facebook hesabınızdan çıkış yapın. İnternetteki yayınınız sosyal bir ağ olan ve Google Inc., 1600

AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, Birleşik Devletler (“Google”) tarafından işletilen Google Plus

sosyal ağının “+1” alanını kullanmaktadır. Buton beyaz veya renkli zemin üzerindeki “+1” işaretinden tanınabilir.

İnternet yayınımızın böyle bir alan içeren bir web sayfasını çağırdığınızda tarayıcın doğrudan Google'ın

sunucuları ile bağlantı kurar. “+1” alanının içeriği Google tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve

bunun üzerinden web sitesine dahil edilir. Bu nedenle Google tarafından bu alan ile edinilen bilgilerin kapsamı

konusunda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır, ancak edinilen bilgilerin arasında IP adresinin de

bulunduğunu tahmin ediyoruz. Veri ediniminin amacı ve kapsamı ve verilerin Google tarafından işlenmesi ve

kullanılması ile özel alanınızı korumanıza yardımcı olacak ilgili hakların ve ayar olanakların ile ilgili bilgiler için

Google’in “+1” ile ilgili gizlilik politikasından edinmenizi rica ederiz. Alan: google.com Eğer Google Plus üyesi

isen ve Google’ın bizim internet yayınımız üzerinden sizin hakkınızda bilgi toplayıp bu bilgileri sizin Google’da

kayıt edilmiş olan üyelik bilgileriniz ile ilişkilendirmesini istemiyorsanız internet yayınımızı ziyaret etmeden önce

Google Plus hesabından çıkış yapmalısınız.

Talepler

NISSGAME.com hizmetleri ve genel olarak şirketle ilgili bilgileri edinebileceğiniz yetkili kişi, şirket ve e-posta

adresleri bilgilerini iletişim bölümünde bulabilirsiniz. Bize bir e-posta gönderirseniz, NISSGAME talebinizi ve

bununla ilgili bilgileri sizin bildirmiş olduğunuz kişisel olarak teşhis edilmenizi sağlayacak bilgilerinizle birlikte

kayıt altına alabilir. Bir taleple birlikte paylaştığınız ve şahsınızın teşhis edilmesini sağlayan bilgiler sadece sizin

de bilginiz dahilinde ve aktif katılımınız ile edinilir. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından

NISSGAME.com üzerinden destek kaydı (ticket) oluşturularak yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının

NISSGAME.com sitesine giriş yetkisi iptal edilecektir.

Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Şikayet konusu işlemlerde, ispat

yükümlülüğü nedeniyle Elektronik Ticaret işlemine ilişkin kayıtlar işlem tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle

saklanmak zorundadır.

Diğer

Bazı durumlarda sizinle ilgili veya sizin hakkınızda bilgileri burada bahsedilenden farklı bir şekilde de temin

edebiliriz. Bu şekilde bilgileri müşteri hizmetlerimiz ile bir kontak ile bağlantılı bilgileri veya bazı durumlarda da

banka hesabına doğrudan bir alacak talebi söz konusu olduğunda bilgi edinebiliriz. Kişisel bilgiler, gerekli

oldukları halde, bunlar bir işlem çerçevesinde bildirildiğinde bir satış görevlimiz/tüccarımız tarafından da

edinilebilir.

Bilgileri nasıl koruyor ve nasıl kayıt ediyoruz

Bilgilerinizi sunucularımızda kayıt ediyor ve işliyoruz ve bunları geçerli kanunlara uygun olarak fiziksel,

elektronik ve işlem teknolojisi önlemleri ile koruyoruz. Firewall ve veri şifreleme gibi bilgi işlemsel önlemler

kullanıyoruz, binalarımızın ve veri depolarımızın fiziksel erişimini kontrol ediyoruz ve sadece işlerini yapmak için

bu bilgilere ihtiyacı olan çalışanlarımızın bu bilgilere erişmesine izin veriyoruz. Bilgileri - yasal nedenlerle veya

bir mahkeme kararı neticesinde paylaşma yükümlülüğümüz olmadığı müddetçe ya da internet yapılarımıza

haksız ve dolandırıcı bir erişimin önlenmesi için hukuki bir şekilde harekete geçebilmek adına verilerin

paylaşılması gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Verileri – ticari olsun ya da olmasın başka

hiçbir nedenle paylaşmıyoruz. Size daha iyi bir hizmet, özel bilgiler ve özel bir iletişim sunabilmek adına bilgileri

ediniyor, kayıt ediyor ve işliyoruz. Lütfen bizim yüksek güvenlik standartlarımız bağımsız olarak kendi isteğinizle

internet üzerinden aktarmış olduğunuz bilgilerin başkaları tarafından kullanılabileceğini dikkate alın. Bu nedenle

NISSGAME veri aktarımı esnasında oluşan hatalar ve/veya üçüncü tarafların yetkisiz erişiminden kaynaklanan

bilgi paylaşımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılması

Aşağıdaki durumlarda bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılabilmektedir;

Cezai takip ve finans gözetim birimlerine, hükümet temsilcilerine veya diğer üçüncü taraflarla bilgiler

aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir

• Bu konuda bir tebligat, bir mahkeme kararı veya benzer hukuki bir işlem sonucunda bir sorumluluğumuz

varsa • Yasal olarak bilgi paylaşma yükümlülüğümüz varsa

• Fiziksel hasarları veya finansal kayıpları önlemek, olası cezai fiilleri bildirmek veya incelemelerde

bulunmak adına kişisel bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğuna dair kötü niyet gütmeyen bir inancımız

varsa

• NISSGAME.com verilerini üçüncü taraflara bunların pazarlama faaliyetlerini desteklemek adına satmaz

veya kiralamaz ve kişisel bilgileri sadece bu dokümanda belirtilen kapsam dâhilinde üçüncü kişilerle paylaşır.

 • Hızlı Teslimat

  7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

 • Güvenli Alışveriş

  3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

 • Uygun Fiyat

  İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

 • Müşteri Memnuniyeti

  Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.